• hakda

  Ningbo Beejay Toys Co., Ltd.

  Beejay öý haýwanlary öndürijier öý haýwanlary.Bizde bar15 ýokary hilli haýwan önümleri bilen üpjün etmek boýunça köp ýyllyk tejribe.Esasan önümlerimizöý haýwanlary tikýän zatlar we plastmassa önümlerihaýwan ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak ýaly,öý haýwanlarysumkalar, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m.Biziňkibolan önüm öndürmek toparyŞeýle hemöý haýwanlary janköýerleri,wmatalaryň, materiallaryň we tehnikanyň baý tejribesini gazandykSarsmakwe döretdiArkan Maşgala it oýunjaklary.Önümimizi ösdürmek toparymyz, ýokary hilli materiallary haýwan önümlerimizi bazardan tapawutlandyrýan özboluşly dizaýnlar bilen birleşdirmegi dowam etdirýär.

  Iň soňkyHabarlar

  It feýerwerkden gorkýan bolsa näme etmeli?

  ÖNÜMLER KATALOGY ÖNÜMLERI ÖNÜMLERINIES SESLERI Beejay öý haýwanlary öý haýwanlaryny öndüriji.Providide 15 ýyllyk tejribämiz bar ...
  It feýerwerkden gorkýan bolsa näme etmeli?

  Itleriň saç düwünleri nädip etmeli?Muny edip bolar ...

  Beejay öý haýwanlary haýwan önümlerini öndüriji.Highokary hilli haýwan önümlerini bermekde 15 ýyllyk tejribämiz bar.Esasan önümlerimiz haýwan tikin önümleri we öý haýwanlary ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak, öý haýwanlary üçin düşek, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m. önümimiz d ...
  Itleriň saç düwünleri nädip etmeli?Öýde edip bolýar.

  Näme üçin itler guýruklaryny dişleýärler?

  Beejay öý haýwanlary haýwan önümlerini öndüriji.Highokary hilli haýwan önümlerini bermekde 15 ýyllyk tejribämiz bar.Esasan önümlerimiz haýwan tikin önümleri we öý haýwanlary ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak, öý haýwanlary üçin düşek, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m. önümimiz d ...
  Näme üçin itler guýruklaryny dişleýärler?

  Näme üçin itler eýeleriniň ellerini dişleýärler?

  Beejay öý haýwanlary haýwan önümlerini öndüriji.Highokary hilli haýwan önümlerini bermekde 15 ýyllyk tejribämiz bar.Esasan önümlerimiz haýwan tikin önümleri we öý haýwanlary ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak, öý haýwanlary üçin düşek, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m. önümimiz d ...
  Näme üçin itler eýeleriniň ellerini dişleýärler?

  Itlerde artritiň öňüni nädip almaly?

  Beejay öý haýwanlary haýwan önümlerini öndüriji.Highokary hilli haýwan önümlerini bermekde 15 ýyllyk tejribämiz bar.Esasan önümlerimiz haýwan tikin önümleri we öý haýwanlary ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak, öý haýwanlary üçin düşek, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m.
  Itlerde artritiň öňüni nädip almaly?

  BiziňkiÜstünlikleri

  • Üpjünçilik mümkinçiligi

   Üpjünçilik mümkinçiligi

   Çalt eltip bermek, çalt üpjünçilik kuwwaty. MOQ pes, Synag önümlerini we az mukdarda sargyt hyzmatyny beriň.
  • Hil standarty

   Hil standarty

   Productshli önümler halkara hil standartyna laýyk gelýär. Hil barlagy we hünärmen dolandyryjylar bilen üpjün edildi.
  • Bir nokatly hyzmat

   Bir nokatly hyzmat

   Fordog we pişik önümleri üçin giň önüm.Güýç önümleri, önümçilik bazasy.
  • Taslama topary

   Taslama topary

   Haýwançylyk pudagynda 10 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary. Her aý täze dizaýn önümleri.

  BiziňkiHyzmatdaşlar

  CAS