• hakda

  Ningbo Beejay Toys Co., Ltd.

  Beejay öý haýwanlary öndürijier öý haýwanlary.Bizde bar15 ýokary hilli haýwan önümleri bilen üpjün etmek boýunça köp ýyllyk tejribe.Esasan önümlerimizöý haýwanlary tikýän zatlar we plastmassa önümlerihaýwan ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak ýaly,öý haýwanlarysumkalar, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m.Biziňkibolan önüm öndürmek toparyŞeýle hemöý haýwanlary janköýerleri,wmatalaryň, materiallaryň we tehnikanyň baý tejribesini gazandykSarsmakwe döretdiArkan Maşgala it oýunjaklary.Önümimizi ösdürmek toparymyz, ýokary hilli materiallary haýwan önümlerimizi bazardan tapawutlandyrýan özboluşly dizaýnlar bilen birleşdirmegi dowam etdirýär.

  Iň soňkyHabarlar

  Itiň maşk etmeýändigini nädip bilip bilersiňiz?

  Hünär haýwanlary öndürýän zawodymyz bar, köp deň-duşlaryndan has ýokary hünär ukyby bolan hünärmen gözleg topary bar.Aşakdaky giriş arkaly siz hakda has köp zat bilersiňiz!BIZ KIM BIZ ...
  Itiň maşk etmeýändigini nädip bilip bilersiňiz?

  Itiňize bu bejergini bermäň!

  Hünär haýwanlary öndürýän zawodymyz bar, köp deň-duşlaryndan has ýokary hünär ukyby bolan hünärmen gözleg topary bar.Aşakdaky giriş arkaly siz hakda has köp zat bilersiňiz!BIZ KIM?...
  Itiňize bu bejergini bermäň!

  Näme üçin itler eýeleriniň ellerini dişleýärler?

  Näme üçin itler eýeleriniň ellerini dişleýärler?BEEJAY PET Öz itiňiz tarapyndan dişlenip gördüňizmi?Bu gün it öz eýesine tötänleýin zyýan bereninde dişlemek hakda gürleşemzok, ýöne sizi ýuwaşlyk bilen tutanda dişlemek ...
  Näme üçin itler eýeleriniň ellerini dişleýärler?

  Näme üçin itler palçykda oýnamagy halaýarlar?

  Näme üçin itler palçykda oýnamagy halaýarlar?BEEJAY PET Köp it eýelerine düşünenok, ýöremän ýoluňyz palçyk çukuryna bökmeli däl, it beýnisinde kynçylyk barmy?Giň manyda, tapawudy bar ...
  Näme üçin itler palçykda oýnamagy halaýarlar?

  Näme üçin it agyz bekleýär?

  NYME ÜÇIN GEÇIP BOL? AR?BEEJAY PET Alymlar itiň içegesiniň immunitetiniň itiň umumy immunitetiniň 80% -ini tutýandygyny anykladylar.Toksinlerden doly dünýäde ýaşaýarys, w ...
  Näme üçin it agyz bekleýär?

  BiziňkiÜstünlikleri

  • Üpjünçilik mümkinçiligi

   Üpjünçilik mümkinçiligi

   Çalt eltip bermek, çalt üpjünçilik kuwwaty. MOQ pes, Synag önümlerini we az mukdarda sargyt hyzmatyny beriň.
  • Hil standarty

   Hil standarty

   Productshli önümler halkara hil standartyna laýyk gelýär. Hil barlagy we hünärmen dolandyryjylar bilen üpjün edildi.
  • Bir nokatly hyzmat

   Bir nokatly hyzmat

   Fordog we pişik önümleriniň giň görnüşi.Güýç önümleri, önümçilik bazasy.
  • Taslama topary

   Taslama topary

   Haýwançylyk pudagynda 10 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary. Her aý täze dizaýn önümleri.

  BiziňkiHyzmatdaşlar

  CAS